části obce: Hradištko  Rajchardov  Brunšov    Pikovice  Dnešní datum: 23. 03. 2017 
Obecní úřad Hradištko
na nové adrese Chovatelů 500, 252 09 Hradištko
ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí a středa 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 (matrika p. Varcabová pondělí 15:00 – 18:00)
Nové kontakty a více informací ZDE

Kandík Povodně 2013

Vloženo dne: 07. 06. 2013 (10095 přečtení)

Povodňové zpravodajství naší obce chronologicky.24.07.2013:
Nabídka letních táborů a pobytů
pro děti a mládež z oblastí postižených povodní od České pojišťovny.Podrobnosti naleznete ZDE

 

26.06.2013:
Dotace na úhradu nákladů na opravu bytu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na úhradu nákladů na opravu bytu určeného k trvalému bydlení poškozeného živelní pohromou вилюта
a.. dotace je poskytována občanům formou příspěvku, a to na úhradu části nákladů na opravu bytu určeného k trvalému bydlení poškozeného živelní pohromou, v jejímž důsledku byl vyhlášen nouzový stav nebo stav nebezpečí, a to ve výši maximálně 30 tis. Kč na jeden poškozený byt. V případě, že byly vytopeny pouze sklepy a nikoliv obytné místnosti (byt) není možné dotaci poskytnout bez ohledu na to, zda ve sklepě bylo technické zázemí či nikoliv http://sonna.com.ua/catalog/postelnoe-bele/vilyuta/
b.. opravou bytu se rozumí uvedení bytu do stavu před živelní pohromou nebo do provozuschopného stavu. Opravou nejsou práce, které mají investiční charakter nebo vedou k technickému zhodnocení stavby. Dotaci lze použít na úhradu odbahnění, úklidu a dezinfekce bytu, a též na úhradu stavebního materiálu a stavebních prací (např. elektroinstalace, rozvody vody, obnovy funkce systému vytápění)
c.. na stavby určené pro rekreaci se dotace nevztahuje
d.. žádost o dotaci se podává prostřednictvím obce jejím podáním na Obecním úřadě Hradištko (v příloze)
e.. další informace na tel. 257 740 441 pí. Radka Svobodová

25.06.2013:
II. stupeň povodňové aktivity (SPA) na řece Sázavě - vyhlášení.
Dne 25. června 2013 se s platností od 16:00 hod. povodňovou komisí města Černošice, obce s rozšířenou působností, vyhlašuje II. stupeň povodňové aktivity (stav pohotovosti) na řece Sázavě, pro obce Kamenný Přívoz, Jílové u Prahy, Petrov, Hradištko, Davle.
Více zde

20.06.2013:
Ukončení nouzového stavu
Rozhodnutí vlády ČR o zrušení nouzového stavu najdete ZDE.

17.06.2013:
Varování hygienika před koupáním
ve vodní nádrži Slapy a Kamýk z důvodů úhynu velkého množství ryb v průběhu povodně naleznete ZDE.

14.06.2013:
Silnice II/102 mezi Davlí a Zbraslaví byla dnes, 14.6. zprovozněna.
Autobusové linky jsou již v provozu na pravidelné trase dle platného jízdního řádu.

13.06.2013:
Ministr financí rozhodl o daňových úlevách pro firmy a podnikající fyzické osoby
Ministerstvo financí oznamuje, že nejpozději 13. 6. 2013 vstoupí v účinnost následující rozhodnutí ministra financí, týkající se daňových úlev vůči subjektům postiženým povodněmi.
1) Fyzickým i právnickým osobám bude za zdaňovací období 2013 prominuta daň z příjmů ve výši škody na majetku používaném k podnikání. Škodu bude nutno doložit posudkem pojišťovny či znaleckým posudkem.
2) Podnikajícím fyzickým osobám bude prominuto příslušenství v případě pozdní úhrady záloh splatných po povodních v roce 2013.
3) Právnické osoby, které si budou přát snížit či odložit zálohy na daň z příjmů, se obrátí na finanční úřady s individuální žádostí. Finanční úřady jim v rámci svých zákonných možností budou vycházet maximálně vstříc. Budou-li chtít podnikající fyzické osoby vystupovat jako bezdlužné, musí také podat individuální žádost o úpravu záloh. Správci daně budou vůči nim postupovat stejně vstřícně.
4) Podnikajícím fyzickým i právnickým osobám, kterým k 30. 6. 2013 vzniká povinnost doplatit daň z příjmů za předchozí zdaňovací období, bude prominuto příslušenství, pokud posečkanou daň zaplatí nejpozději do 31. 10. 2013. Osoby, které budou chtít využít úlevu, oznámí tuto skutečnost správci daně, přičemž doloží, že byly postiženy povodněmi, nebo připojí čestné prohlášení.
Ministerstvo financí ujišťuje veřejnost, že jak finanční, tak i celní správa budou postupovat maximálně vstřícně vůči subjektům postiženým povodněmi i při plnění jejich ostatních daňových povinností.

13.06.2013:
Zprovoznění komunikace II/102 (Zbraslav - Měchenice)
Dle informací TSK dojde k znovuzprovoznění komunikace II/102 v úseku Zbraslav - Měchenice v brzkých ranních hodinách 14.6.2013. Doprava bude umožněna s mírným dopravním omezením z důvodu poškození komunikace. Autobusová doprava tak začne jezdit dle normálních jízdních řádů.

12.06.2013:
Silnice II/102 v úseku Měchenice - Zbraslav zůstává stále neprůjezdná.
Bylo zjištěno poškození komunikace v úseku u kamenolomu Zbraslav. Práce na opravě byly zahájeny. Zprůjezdnění silnice se předpokládá až od příštího týdne, 17.6.2013. Upřesňující informace budou průběžně zveřejňovány.

11.06.2013:
Dotační program na výměnu kotle
Program na výměnu kotlů, který je určený územně samosprávným celkům a fyzickým osobám. Celkem je připraveno 100 milionů korun.
V případě obcí bude výše podpory záviset na instalovaném výkonu kotle (17 500 Kč/1 kWt), u fyzických osob bude rozhodující druh paliva a emisní třída (od 18 000 Kč u plynového kotle až 72 000 Kč u kotle na tuhá paliva dosahujícího čtvrté emisní třídy, plus podpora na instalaci 10 000 Kč).
Žádosti bude možné podávat od dnešního dne, tj. od 10. června až do maximálně 30. srpna. Územní samosprávné celky mohou žádosti podávat datovou schránkou (favab6q), fyzické osoby e-mailem na adresu povodne2013.kotle@sfzp.cz nebo prostřednictvím krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR.

11.06.2013:
Čištění studní v obci Hradištko
postižených povodněmi a následný rozbor vody lze objednat na tel. č. 728 198 309

11.06.2013:
Speciální nabídka úvěrových produktů
občanům, podnikatelům a malým firmám postiženým povodněmi od ČVeské Spořitelny najdete ZDE.

11.06.2013:
Obecní úřad Hradištko vyhlašuje humanitární sbírku
podrobnosti naleznete ZDE

11.06.2013:
Pokud můžete pomoci
finančně, el.spotřebiči, nábytkem apod. rodinám postiženým povodní v naší obci, kontaktujte nás prosím na tel.: 257 770 442

11.06.2013:
Mironet poskytuje bezplatnou záchranu techniky zaplavené povodní.
Společnost Mironet bezplatně obětem povodní vysuší, vyčistí a zprovozní zaplavenou techniku. Nabídka pomoci se vztahuje k LCD televizím, počítačům, notebookům, monitorům, audiotechnice a telefonům. Pro záchranu techniky je nutné přístroj jednoduše osušit, případně vyjmout baterii a co nejrychleji dodat IT specialistovi, aby techniku nezničila koroze.
Podrobnosti přiloženy ZDE.

10.06.2013:
Silnice II/102 v úseku Měchenice - Zbraslav
z důvodu stále instalovaných protipovodňových zábran uzavírka trvá.

10.06.2013:
Skupina ČEZ nabízí pomoc
ve formě dodávek elektřiny a plynu po 3 měsíce zdarma zákazníkům z řad domácností a malých podnikatelů Přikládáme 2 dokumenty:
informace

žádost, potvrzení

07.06.2013:
Povodňová komise obce s rozšířenou působností Černošice
> upozorňuje, že v důsledku předpovědi bouřek na sobotu a neděli a srážek s nejvyšší variantou úhrnu 30 - 70 mm na pondělí a úterý, může dojít k opětovnému zvednutí hladin toků.
> odvolává dne 7.6.2013 v 9:00 hod 2. SPA (stav pohotovosti) na řekách Berounce a Sázavě na území okresu Praha - západ.

07.06.2013:
Několik obrázků
Vltavy a Kocáby z posledních dnů najdete ve fotogalerii

07.06.2013:
Dopravní info
Od 7.6. 2013 od 8 hodin je otevřena komunikace č. 102 v úseku Štěchovice - Slapy. Strakonická výpadovka v Praze se také otevřela, zákaz trvá pro těžká auta.
Další informace na http://www.dopravniinfo.cz/

06.06.2013:
Nebezpečí pádu stromů
Trvá nebezpečí úrazů v důsledku pádu podmáčených stromů a sesuvů mokré půdy. Vyvarujte se pohybu v lesních porostech a pod vzrostlými stromy.

06.06.2013:
Lokalita Šlemín stále nepřístupná
Na toku Vltava nadále trvá III. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení. Lokalita Šlemín je stále z důvodu zaplavení nepřístupná.
Žádáme občany, aby nevstupovali do zatopených oblastí a nemovitostí z důvodu stále trvajícího nebezpečí.
Občané jsou povinni dbát pokynů všech složek záchranných systémů.

06.06.2013:
Silnice II/102 v úseku Měchenice - Zbraslav
je stále z důvodu záplav uzavřena. Aktuální informace na Dopravní info.cz

06.06.2013:
Informace o současné dopravní situaci
Nově je opět obnoven provoz na železniční trati S 80 Praha – Vrané nad Vltavou – Dobříš, takže je pro cestující možnost, aby využili při cestě do Prahy i zpět vlakové spojení na této trati s nástupem a výstupem ve stanici Měchenice.
První autobus vyjíždí z Hradištka v 5,15 hod. od rybníčku – linka 438, ze Štěchovic lze využít následný odjez autobusu č. 390 , který jede do Měchenic na vlakové nádraží. V tomto směru Vám zveřejňujeme jízdní linky č. 390, který je platný od 7.6.2013, kde by měly tyto autobusové spoje navazovat na vlakové spoje v železniční stanici Měchenice.
Ostatní autobusy tak, jak jezdili v minulých dnech z Pikovic a do Pikovic zůstávají v platnosti.
Jízdní řády ke stažení:
390_CSAD_JR_POVODNE.pdf
390_CSAD_JR_POVODNE.xls
390_VJR_povodne.pdf
390_VJR_povodne.xls

06.06.2013:
Lékárna ve Štěchovicích opět otevřena
Lékárna je opět v provozu, otevírací doba pondělí až pátek od 8:00 do 19:00, v sobotu od 08:00 do 14:00. Telefon 606 340 580.

05.06.2013:
Od 5.6. je ve Štěchovicích přítomna stálá zdravotnická služba
od 8 do 22 hodin. Je umístěna před budovou OÚ Štěchovice. V případě jakéhokoliv úrazu, poškození zdraví či onemocnění se na tuto službu obraťte. Nepodceňujte ani sebemenší poranění při úklidových pracích – hrozí nebezpečí vzniku infekce z důvodu styku s kontaminovanou vodou. V případě potřeby se k vám zdravotník s doprovodem složek záchranného systému dostaví.
V případě potřeby zdravotické služby či souvisejících informací nás kontaktujte na uvedeném telefonu: 721 963 122 v naléhavých případech můžete kontaktovat záchrannou službu na tísňové lince 155.

05.06.2013:
Dětský den se o tomto víkendu konat nebude.
Vzhledem k povodním a posunutí termínu školy v přírodě ZŠ Hradištko se ruší pořádání Dětského dne na tento víkend. Přesný náhradní termín zatím není určen, předpokládáme srpen nebo září. Mrzí nás to, o případném konání v jiném termínu budeme včas informovat. TJ Slovan Hradištko

04.06.2013:
Doprava aktuálně
ROPID a BOSÁK BUS zařadili nový spoj od středy 5. 6.2013 s odjezdem v 5,30hod. z Pikovic, v návaznosti nato odjezd autobusu ze stanice Praha, Budějovická v 7,00 hod.
Ostatní spoje dle původního provizorního jízdního řádu Další změny sledujte na webových stránkách obce nebo přímo na stránkách Ropid.cz, PROVOZNÍ MIMOŘÁDNOST - POVODNĚ

04.06.2013:
Co potřebujete k vyřízení dávek hmotné nouze
K vyřízení této sociální dávky bude třeba navštívit příslušné pracoviště a předložit svou žádost na výše uvedeném formuláři.
Dávky mimořádné okamžité pomoci vyplácí příslušné pracoviště Úřadu práce ČR. Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu. Pokud k situaci, která vyžaduje okamžitou pomoc, došlo mimo působnost Úřadu práce ČR, v němž je osoba hlášena k pobytu, je třeba obrátit se na Úřad práce ČR, v jehož správním obvodu k situaci došlo.
Podle toho, z jakého konkrétního důvodu budete žádat o tuto mimořádnou finanční pomoc, bude potřeba doložit případně i další doklady.
Bližší informace najdete ZDE

04.06.2013:
Vážení spoluobčané
kteří chcete pomoci postiženým povodněmi, můžete potřebné věci nosit na Obecní úřad Hradištko v úředních hodinách nebo dle domluvy na tel.: 606 318 414.
Potřebné věci pro postižené najdete v příloze

04.06.2013:
Voda ve veřejném vodovodu
Oznamujeme, že voda ve veřejném vodovodu Obce Hradištko je bez závad a lze ji bez obav používat.
V neděli dne 2.6.2013 po 18.00 hod. byl odpojen z provozu systém zásobování pitnou vodou z vlastních zdrojů v prameništi na Brunšově a je nahrazen vodou z Posázavského skupinového vodovodu (Želivka).
Hygienické prostředky pro občany, postižené povodní, budou k dispozici v budově obecního úřadu Hradištko v úředních hodinách, případně po domluvě na tel.č.: 606 318 414
Informace lze získat na webových stránkách obce a na tel.číslech:
602 217 153 – starosta obce
606 024 960 – p. Vála

03.06.2013:
Aktuální průtoky
VD SLAPY www.pvl.cz/portal/sap/cz/mereni_VLSL.htm.
VD VRANÉ www.pvl.cz/portal/sap/cz/mereni_VLVE.htm.
ŠTĚCHOVICE www.pvl.cz/portal/sap/cz/mereni_KOST.htm.

03.06.2013:
Doprava aktuálně
na www.ropid.cz/mimoradnosti
a také href="http://www.mestocernosice.cz/mesto/mestsky-urad/struktura-informace-odboru/krizove-rizeni/.

03.06.2013:
Aktuální stav povodňové situace v katastru obce Hradištko
V pondělí 3.6.2013 nadále trvá vyhlášený III. stupeň povodňové aktivity v místních částech obce Brunšov, dolní část a osady Šlemín u rozvodněné řeky Vltavy a místní části obce Pikovice u rozvodněné řeky Sázavy až do odvolání. Dle informací z dispečinku Povodí Vltavy potrvá tento stav celý den.
Nadále trvá nařízená evakuace obyvatel výše uvedených místních částí Brunšov a Šlemín.
Nadále je uzavřena státní silnice v úseku Štěchovice – Slapy, objížďka je vedena přes Vysoký Újezd a v úseku Štěchovice – Davle, objížďka je vedena přes Krňany, Jílové u Prahy, Radlík, Sulice a dále do Prahy.
Konkrétní informace o odjezdů autobusů z Hradištka směrem do Prahy a z Prahy do Hradištka jsou uvedeny v samostatné informaci komise obce pro cestující níže.
Telefonické spojení na povodňovou komisi Hradištko:
starosta obce pan Antonín Merta 602 217 153
pracovník OÚ Hradištko pan Milan Vála 606 024 960

03.06.2013:
INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ autobusy
Autobusy mají z důvodu povodní velmi omezený provoz, dle informace dispečera firmy Bosák Bus bude následující provoz:
směr Praha odjíždí první autobus ze Štěchovic v 7,30 hod. přes zastávku Hradištko, u rybníčku směr Krňany přes Radlík a Sulice do konečné stanice Praha, Budějovická Další autobusy odjíždějí ze Štěchovic v 10,30 hod. 13,30 hod. 16,30 hod. a 19,30 hod.
Odjezdy autobusů ze stanice Budějovická: 9,00 hod. 12,00 hod. 15,00 hod. 18,00 hod. 21,00 hod.
Je zapotřebí sledovat informace u řidičů, kteří budou cestující informovat.
Tato situace platí až do odvolání

02.06.2013:
Upozornění pro občany v oblasti Brunšova, Šlemína a části Pikovic v záplavovém území:
Dle informace centrálního dispečinku Povodí Vltavy je průtok Vltavy ve Štěchovicích v současné době 1000m/3 a může dojít k navýšení. Počítejte prosím se zvýšením hladiny řeky, která by mohla dosáhnout v pozdních večerních hodinách hodnot  III. povodňového stupně – ohrožení.
Snažte se omezit majetkové škody a připravte se na osobní evakuaci.
Doporučujeme sledovat vývoj situace a jeho další prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ) a dle situace v postižených oblastech podnikat nezbytná opatření:
•    Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru ČR.
•    Varovat sousedy, zejména staré lidi.
•    Přestěhovat zvířata, automobily, cennosti a další věci do bezpečí ve vyšších polohách (do patra apod.).
•    Utěsnit otvory okolo oken, dveří, větrací a další otvory.
•    Připravit se na náhlé vypnutí elektřiny a plynu. Odpojené elektrické spotřebiče přesunout na bezpečné místo.
•    Maximum protipovodňových opatření provést v denní době. Za tmy a bez elektrického proudu je vše mnohem komplikovanější.
•    Připravit se na možnou evakuaci, vzít s sebou doklady, nezapomenout na potřeby dětí a domácích zvířat.
•    V postižených oblastech pravděpodobné omezení individuální i veřejné dopravy.
•    Vyvarovat se chůze, plavání nebo jízdy přes povodňovou vodu.
•    Vyhnout se kontaktu s povodňovou vodou a jejími usazeninami - mohou být kontaminovány.
V případě opuštění obydlí je připraveno ubytování v ubytovně ČMSCH.
Informace na tel.: 257740580 OÚ p. Vála

02.06.2013:
ZŠ Hradištko ruší školu v přírodě
Děti budou normálně chodit do školy, obědy budou zajištěny.


Autor: webmaster | Vydáno dne 07. 06. 2013 | 10095 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Kontakt
Obecní úřad Hradištko
Chovatelů 500
Hradištko 252 09
Tel.: 257740441-2
e-mail:
obec@hradistko.cz
Umístění obce
Umístění obce Hradištko na mapě
Povodňový plán
Povodňový plán obce Hradištko
Firmy v naší obci
Místní spolky,organizace
Zajímavé weby regionu
Tento web získal ocenění Tip roku 2007
v kategorii Obce v soutěži časopisu Veřejná správa.

Tip roku 2007 pro web Hradištko


Copyright obec Hradištko 2002-2017 / Redakční systém phpRS / Webmaster Tomáš Křivánek