latinsky ERYTHRONIUM DENS-CANIS je kriticky ohroženou rostlinou požívající ochrany podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. a pozdější změny

znak_hradistkoKandík psí zub, který má obec Hradištko ve svém znaku, je úhledná liliovitá rostlina s něžným růžovofialovým květem, barvou i tvarem připomínajícím květ bramboříku. Kvete velmi brzy na jaře, hned s prvními podléškami. Kvetoucí rostliny mají dva, nekvetoucí po jednom sivě zeleném skvrnitém kožovitém listu. Jméno má náš druh kandíku podle bledé cibulky tvaru psího špičáku, uložené hluboko v zemi. Areál rozšíření kandíku zaujímá jižní Evropu, Španělsko, jižní Francii, Itálii, Švýcarsko, jihovýchodní Maďarsko a Sedmihradsko, a odtud pokračuje přes Balkán, Malou Asii na Kavkaz, dále na Altaj a do Japonska. Kandík psí zub, hojná hájová rostlina jižní Evropy (např. Bulharsko, Jugoslávie) roste na svém jediném nalezišti v Čechách – na Medníku, izolovaně od svého souvislého areálu. Nejbližší lokalita je v jihoslovenském krasu, jižně od Rožňavy. Vzhledem k tomu, že kandík je mimořádně vzácnou, kriticky ohroženou rostlinou naší květeny, je třeba úzkostlivě dbát, aby lidé kandík netrhali a ani nepošlapávali jeho květy. I když původnost mednické lokality není zcela jasná, zasluhuje tato rostlina a její naleziště plné ochrany, která je jí dána vyhláškou 395/92 Sb.

kandik1

Na Medníku roste kandík společně s jinou zajímavou rostlinou, ostřicí chlupatou, s níž se také společně vyskytuje v lesích karpatské oblasti (např. v jihoslovenském krasu). Tato ostřice, kterou poznáme podle odstálých řídkých chlupů po okrajích stálezelených přezimujících listů při pohledu proti světlu, je v Čechách velmi vzácná (východní Čechy, a ve středních Čechách vltavsko-sázavské údolí ve štěchovické oblasti).
Kandík se dnes na Medníce udržel pouze na území říční terasy Ještě začátkem 20. století rostl hojně na obou Mednících, zejména na svahu nad dnešním nalezištěm. Zde však byl výsadbou smrkové monokultury vyhuben.

 

Kandík je i tématem  pořadu Živé srdce Evropy,
který Česká televize odvysílala 18. dubna
 2008
Na záznam se podívejte ZDE


znamka_kandikZNÁMKA KANDÍK
12. března 1997 vyšla poštovní známka v emisi Ochrana přírody – Chráněná květena – KANDÍK PSÍ ZUB (ERYTHRONIUM DENS-CANIS L.)
cena 3,60
počet v archu 50
způsob tisku WIFAG


telefon_kandikTELEFONNÍ KARTA KANDÍK
v březnu 1996 vyšla na Slovensku telefonní karta Kandík psí
náklad 50 000
počet jednotek 75
čip Incard 1

 

 

 

 

 

mince_kandik

V roce 2015 byla v rámci sběratelské série Ohrožená příroda vydána stříbná mince Kandík psí zub

Fota Rudolf Zděnek 2016

Krásné fotky Kandíku najdeme také na blogu Karla Drábka.