Území obce se rozkládá nad soutokem Vltavy a Sázavy. Počátky osídlení sahají až do neolitu. Cenné archeologické nálezy dokládají strukturu života a práce v nejstarší řemeslnické a tržní osadě Sekanka v 13. století. Starobylá ves patřila do husitských válek Ostrovskému klášteru, poté byla v držení šlechtických rodů. V 16. Století zde byla postavena renesanční tvrz, která s celým panstvím přešla do majetku strahovského kláštera. Počátkem 18. Století byla přebudována na barokní zámeček, dnes sídlo Obecního úřadu. V obřadní síni jsou zachovány malby J. Spitzera s námětem Poslední večeře Páně. Zámecká zahrada je ohrazena zdí s výklenkovými kaplemi křížové cesty.

hradistko
Od r. 1848 je Hradištko samostatnou obcí, jejíž součástí jsou i bývalé plavecké osady Brunšov, Šlemín, Pikovice. Roku 1875 byla založena v obci škola a poč. 20. století hasičský sbor. Za II. Světové války byly občané nuceně vysídleni, území se stalo výcvikovým prostorem zbraní SS. V roce 1943 zde Němci zřídili pobočku koncentračního tábora ve Flossenburgu. Po válce byl postaven Památník obětem II. svět. války, kde se každoročně koná pietní vzpomínka. Obec je od 20. Let 20. Století územím značného turistického zájmu. Početná zástavba rekreačními objekty vytváří zvýšené nároky na zachování pěkného životního prostředí. Území katastru Hradištka je z hlediska ekologické stability charakterizováno jako velmi vyrovnaná krajina, Nachází se zde cenné přírodovědecké lokality: Národní památka Medník, kterou prochází 7km dlouhá naučná stezka a jejímž symbolem je rostlina Kandík psí zub, Přírodní rezervace Kobylí draha nad Štěchovickou přehradou. V Pikovicích začíná turistická stezka, vedoucí romantickým údolím kolem četných skal a trampských osad až do Žampachu. V obci je pošta, zdravotní středisko, škola, mateřská škola, kemp, restaurace, prodejny textilu, potravin, zeleniny, cukrárna aj. a provozovny řady služeb kadeřnice, autoopravna, solárium, truhlář, sklenář aj. Mezi nejvýznamnější podniky v obci patří Českomoravská společnost chovatelů a.s. a Tiskárny WAB a.s.. V obci žije 1320 stálých obyvatel a je zde 1735 rekreačních objektů. Doprava do obce: autobus- fa Bosák ze stanice Na knížecí (Smíchov), vlak z Bráníka do Pikovic, autem- výpadová silnice na Zbraslav a Slapy.